T.C.

DAMAL KAYMAKANLIĞI

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Dilekçe İzleme ve Sonuçlandırma

1 - Dilekçe ve varsa ekleri

30 gün

2

Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İzni ve Tescil Talepleri

1 - Dilekçe

2 - Müracaat eden hakiki şahısların tasdikli nüfus cüzdanı sureti, hakiki ve hükmi şahıslara tesislerin adresleri,

3 - Tanıtıcı bayrağın üzerindeki işaretlerin anlamı ile hangi maksatla kullanılacağına dair açıklama,

4 - Üç adet tanıtıcı bayrak

5 gün

3

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

1 - Talep Dilekçesi

2 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi

3 - İşyeri sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

4 - Sorumlu Müdür'e ait nüfus cüzdanı fotokopisi

5 - Telekom sabit IP sözleşmesi

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İl Yazı İşleri Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Damal Kaymakamlığı

İsim : Özden DALANBAYİsim : Kadir Taner ESER

Unvan : Yazı İşleri MüdürV. Unvan : Kaymakam Adres : Damal Kaymakamlığı Tel : (0478) 651 42 08Adres : Damal Kaymakamlığı Tel : (0478) 651 42 08

Faks : (0478) 651 48 28 Faks : (0478) 651 48 28

E-Posta :E-Posta :

T.C.
DAMAL KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

İşe Başlama İşlemleri

İşe Başlama Bildirimi, Noter Onaylı İmza Sirküsü, Nüfus Cüzdan ve Nüfus Kayıt Örneği, İki adet fotoğraf, Araçlar için noter onaylı araç satış senedi Ya da faturası, tüzel kişiler için ticaret sicil müdürlüğü müracaatına ilişkin belge örneği, Ortaklara ilişkin noter onaylı nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi, Vergi Levhası

2 saat

2

İşi Bırakma İşlemleri

İşi Bırakma Bildirimi, Dilekçe, Vergi Levhası, Kullanılan ve Kullanılmayan fiş fatura vb. evrakları

2 saat

3

Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi işlemleri

Mahsup Talebine ait dilekçe

1 gün

4

Nakil İşlemleri

İşi Bırakma Bildirimi Dilekçe

2 Saat

5

Vergi İlaveleri

Dilekçe

2 Saat

6

Vergi Terkleri

Dilekçe

2 Saat

7

Borcu yoktur yazıları talep işlemleri

Dilekçe

1 Saat

8

E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü işlemleri

V.U.K. 257. Madde

15 Dakika

9

Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine ilişkin banka hesaplarına ödeme belgesi çıkartılması

1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka hesap no belgesi 2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3-Varisler ise veraset ilamı, Servislerden borcu olmadığına ilişkin yazı

1 Gün

10